5.5.2021, Kysy lääkäriltä -palsta

Allogeeninen kantasolusiirto myelooman hoidossa

Jos myeloomapotilaalle tehdään allogeeninen kantasolusiirto, poissulkeeko se jotain monista nykyisistä tai tulevaisuuden myeloomahoidoista (immuunihoidot, Car-t, Bite jne.)? Mikä on todennäköisyys sille, että allogeeninen siirto poistaa myelooman pysyvästi? Voidaanko tämä todeta kuinka nopeasti ja varmasti allogeenisen siirron jälkeen vai joudutaanko vain odottamaan ja katsomaan uusiko tauti?

Lääkärin vastaus:

Allogeenisen kantasolusiirron (kantasolujen siirto sopivaksi todetulta luovuttajalta) asema myeloomapotilaiden hoidossa on edelleen epäselvä. Käytännössä niitä tehdään Suomessa nykyisin nuorille ja hyväkuntoisille myeloomapotilaille, joiden taudissa on huonon ennusteen piirteitä. Tämä siksi, että verrattuna tavanomaisiin nykyaikaisiin myelooman hoitoihin, joihin yhdistetään autologinen kantasolusiirto (omilla kantasoluilla tehty intensiivihoito), allogeeninen siirto ei ole selvästi parempi. Sillä voidaan saada osalla potilaista myelooma kokonaan parannettua, mutta toimenpiteeseen liittyy huomattavaa kuolleisuutta ja sairastavuutta. Pitkäaikaisena ongelmana on käänteishyljintä eli se, että luovuttajan terveet valkosolut hylkivät siirteen saajaa.

Yleensä myeloomapotilaalle tehdään ensin intensiivihoito omilla kantasoluilla (autologinen intensiivihoito) ja sen jälkeen eräänlaisena viimeistelyhoitona, allogeeninen kantasolusiirto. Siirron esihoitoa on toimenpideriskien vuoksi kevennetty, jolloin sen teho perustuu siirteen valkosolujen kykyyn muokata saajan puolustusmekanismeja ja tuhota syöpäsolut.

Nopeaa testiä myelooman parantumisen toteamiseksi kantasolusiirron jälkeen ei ole, vasta seuranta paljastaa, mikä on tilanne.
Jos myelooma uusii allogeenisen kantasolusiirron jälkeen, hoitona voidaan käyttää luovuttajalta otettuja valkosolusiirtoja, (ns DLI eli donor lymphocyte infusion). Ne voivat tuhota päätään nostavat myeloomasolut, mutta kääntöpuolena on mahdollinen käänteishyljintä. Uusivan myelooman hoidossa voidaan kantasolusiirron jälkeenkin käyttää muita, tavanomaisia myelooman hoitoja (proteasomiestäjät, IMIDit, vasta-aineet ja solusalpaajat).

Kysyjän mainitsemat CAR-T-soluhoidot ja BiTe-hoidot ovat myeloomassa vielä kokeellisia hoitoja. Niitä käytetään nykyisin joissakin muissa verisyövissä, mutta silloin ennen allogeenista kantasolusiirtoa.Takaisin Kysy lääkäriltä -palstalle

C-APROM/FI/NINL/0020/5/2021