15.12.2020, Kysy lääkäriltä -palsta

Genitaaliherpes kantasoluhoidon aikana

Onko yleistä, että kantasoluhoidon aikana puhkeaa herpes, ja onko estolääkityksestä haittoja? Asikloviiri on yritetty tauottaa, mutta herpes puhkeaa uudestaan.

Lääkärin vastaus:

Herpes-virusten aiheuttamat infektiot ovat yleisiä, joko huuliherpes tai genitaaliherpes, myös terveillä ihmisillä. Primaari-infektion jälkeen virus jää elimistöön ja voi aiheuttaa oireisen tulehduksen, kun puolustuskyky on alentunut.

Siten on aika yleistä, että myelooman hoitojen ja kantasolusiirron jälkeen herpesinfektioita esiintyy. Tämän vuoksi varsinkin kortisonia sisältävien myeloomahoitojen ja autologisen intensiivihoidon jälkeen joudutaan käyttämään estohoitoa (asikloviiri). Osalla potilaista elimistön puolustuskyky toipuu nopeammin hoitojen jälkeen, osalla estohoitoa joudutaan jatkamaan. Jos herpesinfektio uusii estohoidon lopetuksen jälkeen, kuten kysyjällä, estohoitoa kannattaa jatkaa. Pidempään jatkuvasta estolääkityksestä ei sinänsä ole haittaa.Takaisin Kysy lääkäriltä -palstalle

C-ANPROM/FI/NINL/0025 , 12/2022