2.7.2020, Kysy lääkäriltä -palsta

Myelooman diagnoosin kesto

Kuinka kauan keskimäärin kestää, että patologi on tutkinut näytteet? Onko jotkut tutkimukset kiireempiä vai tutkitaanko kaikki syövän koepalat siinä järjestyksessä kuin ne ovat saapuneet?

Lääkärin vastaus:

Aikajärjestys on varmaankin tärkein kriteeri patologin tutkiessa koepaloja. Toisena seikkana voi vaikuttaa diagnoosin saamisen kiireellisyys esimerkiksi silloin, jos potilas on leikkaussalissa nukutettuna, ja näyte katsotaan heti, jotta voidaan päättää leikkauksen jatkamisesta tai lopettamisesta.

Joka tapauksessa esimerkiksi luuydinnäytteitä tutkittaessa niitä on käsiteltävä ja värjättävä tietyn protokollan mukaisesti, ennen kuin patologi voi ne katsoa ja antaa lausuntonsa. Tämä käsittelyprosessi kestää myös jonkin aikaa. Jotkut erityistutkimukset vievät käsittelyineen selvästi enemmän aikaa.

Keskimääräistä aikaa myeloomadiagnoosin antamiseen en pysty sanomaan, yleensä tulosten saamisessa kestää joitakin viikkoja. Voi olla niinkin, että diagnoosiin riittävät verikokeiden ja kuvantamistutkimusten tulokset, joiden perusteella hoito voidaan kiireellisissä tilanteissa aloittaa.Takaisin Kysy lääkäriltä -palstalle

06/2020, C-ANPROM/FI//0373