25.10.2019, Kysy lääkäriltä -palsta

Mystiset rasitusmurtumat ja hoidon rajapinta

Minulta löytyi verikokeista IgG-lambdaketjusta paraproteiinia 1 gramma/litra. Käsittääkseni tämä on myelooman esiastetta. Senkka on 58, anemiaa ei ole. Lisäkokeita on mitä ilmeisimmin tulossa. Itseäni askarruttaa, mikä on se rajapinta, jolloin hoidot käynnistetään? Minulla on ollut viime vuosina useita selittämättömiä rasitusmurtumia ja en voi välttyä ajatukselta, että johtuivatko ne myeloomasta? Pari vuotta sitten hoidettiin anemiaa, jota pidettiin raudanpuutteesta johtuvana. Sairastan reumasairautta.

Lääkärin vastaus:

Kysyjällä on todettu ns. monoklonaalinen gammapatia, eli poikkeava paraproteiini veressä. Tätä löytyy usein sattumalöydöksenä ja se todellakin katsotaan myelooman esiasteeksi. Myeloomaksi se kuitenkin kehittyy harvoin; suurimmalla osalla potilaista paraproteiini säilyy ilman sen kummempia seurauksia ja osalla se seurannassa häviää. Kun paraproteiini kerran on todettu, tehdään lisätutkimuksia, jotta voidaan todeta tai poissulkea oireinen (siis hoitoa vaativa) myelooma.

Koholla oleva senkka voi johtua paraproteiinista tai liittyä kysyjän reumasairauteen. Anemiaa ei kysyjällä siis ole; lisäksi selvitellään mm. munuaisten toimintaa, veren kalkkitasoa ja luuston kuntoa. Jos myeloomaepäily on vahva, otetaan yleensä luuydinnäytteet, joista arvioidaan paljonko luuytimessä on myeloomasoluja.

Kysyjän reumasairaus ja siihen mahdollisesti käytetty lääkitys voi vaikuttaa luuston kuntoon, joten murtumien syyhyn en voi ottaa kantaa. Myeloomapotilailla yleensä luustokuvauksissa kuitenkin nähdään röntgenlääkärin mukaan patologinen murtuma ja nähdään lisäksi muutoksia, jotka viittaavat nimenomaan myeloomasairauteen. Suosittelen kysyjää ottamaan asian esille oman lääkärin vastaanotolla, jossa murtumien syytä voidaan parhaiten arvioida.

Myelooman hoito aloitetaan yleensä vasta, kun tila aiheuttaa oireita, joita ovat esimerkiksi anemia, munuaisten vajaatoiminta, luustomuutokset. Tällöin myös muut syyt oireiden takana on poissuljettava. Hyvin varhainen hoito (ennen oireita) ei ole toistaiseksi parantanut potilaiden ennustetta millään tavalla.Takaisin Kysy lääkäriltä -palstalle

C-APROM/FI/OG/0050, 12/2022