10.4.2020, Kysy lääkäriltä -palsta

PET-TT-tutkimus myeloomapotilailla

Mitkä ovat PET-TT-tutkimuksen käytön aiheet myeloomassa?

Lääkärin vastaus:

Myeloomasolut tyypillisesti aiheuttavat luustomuutoksia: heikentävät ja ohentavat luuta, jolloin puhutaan niin sanotuista lyyttisistä luustomuutoksista. Joskus myelooma voi muodostaa kasvaimia myös pehmytkudoksiin, esimerkiksi siten, että luustomuutoksen viereen kasvaa myös pehmytkudoskasvain lihakseen.

Kun myeloomaa hoidetaan, vastetta arvioidaan yleensä verikokein (M-komponentti). Kaikki myeloomasolut eivät eritä M-komponenttia, tai sen määrä on hyvin vähäinen, jolloin vasteen arvioimiseen voidaan tarvita kuvantamistutkimuksia.

Normaalisti myeloomamuutoksia elimistössä arvioidaan tietokonekuvauksella (TT-kuvaus tai luuston matala-annos TT), joskus tavallisin natiiviröntgenkuvin. Em. tutkimukset antavat käsityksen muutosten anatomisesta laajuudesta, siis niiden koosta ja sijainnista.

PET-TT kuvauksella taas voidaan arvioida kasvainten tai luustomuutosten aktiivisuus eli se, onko niissä aktiivisia tautisoluja. Tutkimusta käytetään erityistilanteissa, kun on välttämätöntä tietää ovatko potilaan aiemmat kasvaimet tai luustomuutokset edelleen aktiivisia tai ilmaantuuko uusia aktiivisia pesäkkeitä. Normaalitilanteissa tietokonekuvaus riittää, mutta aina potilaan tilanne ei ole niistä arvioitavissa. PET-TT -tutkimuksia tehdään yliopistollisissa sairaaloissa, ja niiden saatavuus on rajoitettua.Takaisin Kysy lääkäriltä -palstalle

FI/ONC/0420/0017