Tuen tarpeet

Psyykkinen hyvinvointi

Sairastamisen aikana on normaalia kokea tunteiden kirjo. Anna itsellesi lupa käydä tunteita läpi. Ammatillista tukea saat, esim. psykiatriselta sairaanhoitajalta.

Sosiaalinen hyvinvointi

Pidä kiinni ihmisistä, joiden seurassa viihdyt ja jotka antavat sinulle voimia.

Vertaistuki

Vertaistukea on tarjolla syöpäjärjestöjen kautta. Sairaudesta kertominen saman kokeneelle on usein helpompaa ja auttaa oman tilanteen käsittelyssä.

Fyysinen hyvinvointi

Muista fyysinen hyvinvointi huolehtimalla erityisesti arkiliikunnasta oman jaksamisen mukaan. Fysioterapeutin ohjausta on saatavissa, jos sairauden hoito sitä vaatii.

Taloudellinen tasapaino

Hoidot ja lääkemaksut vaikuttavat taloudelliseen tilanteeseen. Erilaisten etuuksien hakeminen vaatii oma-aloitteisuutta. Ohjausta ja lisätietoa on kuitenkin saatavilla, esimerkiksi seuraavilta tahoilta:

  • sairaalan sosiaalityöntekijä
  • Kela
  • syöpäjärjestöjen etuusneuvontapuhelin
  • vakuutusyhtiö
  • työterveys/esihenkilö

Järjestöjen sosiaaliturva opas

Keskustelu auttaa – vertaisilta ja läheisiltä tukea ja voimaa

Sairastuminen syöpään on henkisesti rankimpia kokemuksia, mitä elämässä voi olla. Syövän kanssa ei kuitenkaan kannata jäädä yksin. Puhuminen ja tuntemusten jakaminen läheisten ja syövän kokeneiden kanssa auttaa ja antaa henkistä voimaa.

Syöpädiagnoosin jälkeen on normaalia tuntea epäuskon, surun, vihan ja pelon tunteita – kukin kokee omalla tavallaan. Ensimmäinen askel on antaa aikaa sopeutumiseen ja sallia itsensä tuntea juuri niin kuin tuntee.
Pidemmän päälle on kuitenkin rankkaa käsitellä sairauttaan yksin. Ei kannata eristäytyä, vaan jakaa ajatuksia ja kokemuksia muiden kanssa. Hyväksy muiden tarjoama apu, ja arvioi uudelleen rooliasi ja painopisteitäsi arjessa ja työssä.

Vakavaan sairastumiseen liittyy aina vahvoja tunteita. Siksi syövästä puhuminen on usein vaikeaa – jopa oman puolison tai läheisen ystävän kanssa.

Omille läheisille kannattaa puhua avoimesti ja rehellisesti syövästä ja omista tuntemuksistaan. Kerro myös suoraan, mihin kaipaisit apua tai rohkaisua. Näin läheisesi voi helpommin ymmärtää sinua ja tietää, miten voisi parhaiten antaa tukea.

Vertaistukea kohtalotovereilta

Parhaiten syöpään sairastunutta ymmärtää henkilö, joka on itse kokenut saman. Vertaistukiryhmissä tai vertaistukihenkilön kanssa on helppoa ja turvallista jakaa sairastumisen mukanaan tuomia tunteita ja haasteita. Vertaistuki auttaa löytämään keinoja elää sairauden kanssa. Muilta syövän kokeneilta saa myös käytännön ratkaisuja, joita muualta voi olla vaikea löytää. Vertaistukiryhmältä on helppo kysyä toisten kokemuksia hoidoista, kivun hallinnasta tai mitä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa kannattaa ottaa esille. Vertaistuki vähentää usein myös syöpää sairastavan masennusta ja ahdistusta. Vertaistukea voi saada myös kotoa käsin – netin keskusteluryhmässä, joissa syöpään sairastumista käsitellään monista näkökulmista.

On hyvä muistaa, että jokaisen yksilön tarinat ovat yksilöllisiä ja johtopäätöksiä omaan tilanteeseen ei kannata tehdä toisen kokemuksen pohjalta.

Tutustu myös myeloomaan sairastuneiden kertomuksiin >

C-ANPROM/FI/NINL/0023