Multippelissa myeloomassa on vaihtelevia oireita

Myelooman oireet vaihtelevat yksilöllisesti eri potilailla. Varhaisessa vaiheessa myelooma voi olla oireeton. Joskus myelooma voi löytyä aivan sattumalta, kun henkilöltä otetaan verikokeita muusta syystä.

Myelooman oireita elimistössä

 

Multippeli myelooma saattaa edetä pitkään ja rauhallisesti ilman oireita. Kun oireita ilmaantuu, ne voivat olla hyvin epämääräisiä tai muistuttaa muiden sairauksien oireita, joten multippelia myeloomaa ei ehkä heti tulla ajatelleeksi.

Joskus myelooman luustomuutokset voivat ilmaantua hyvin nopeasti, ja niistä voi aiheutua kipua ja jopa liikuntavaikeuksia. Jotkut oireet taas voivat liittyä myelooman lisätauteihin (komplikaatioihin).

Alla on kuvattu yleisimpiä multippelin myelooman oireita.

Anemia ja uupumus

Myelooman yleisoire ja yleinen toteamisvaiheen oire on anemia ja sen aiheuttama uupumus. Anemia voi aiheuttaa myös sydämentykytystä, suorituskyvyn heikkenemistä ja hengenahdistusta.

Anemia johtuu elimistön hapenkuljetukseen tarvittavien punasolujen vähyydestä veressä. Myeloomassa pahanlaatuiset plasmasolut häiritsevä luuytimessä normaalien punasolujen kehitystä, mikä johtaa usein anemiaan. Vähentynyt punasolujen määrä todetaan noin 60 prosentilla potilaista siinä vaiheessa, kun tauti todetaan.

Useimmat myeloomapotilaat kokevat jossain vaiheessa uupumusta. Se johtuu usein juuri anemiasta, mutta syynä voivat olla myös munuaisten vajaatoiminta tai veren suurentunut kalsiumpitoisuus. Tällöin potilas voi kokea äärimmäistä väsymystä ja uupumusta, joka jatkuu pitkään ja johon uni tai lepo ei auta.

Myelooman hoidoilla saadaan oireet usein paranemaan. Anemiaa ja siitä johtuvaa uupumusta voidaan hoitaa lääkkeillä ja verensiirroilla. Uupumusta voivat helpottaa myös terveellinen ruokavalio, säännöllinen kevyt liikunta ja riittävän unen varmistaminen.

Kivut ja ongelmat luustossa

Myelooman yleisiä oireita ovat selkäkipu ja luustokipu jossain kehon alueella. Multippeli myelooma voi levitä luuytimestä luustoon ja aiheuttaa muutoksia, vaurioita ja pesäkkeitä esimerkiksi selkänikamiin, kylkiluihin, kalloon, lantioon ja raajojen luihin.

Luuytimessä kasvavat myeloomasolut aiheuttavat usein paikallisia luuvaurioita tai luukatoa eli osteoporoosia. Tämän takia myelooma voi altistaa luunmurtumille pienenkin vamman seurauksena. Jonkinasteista myelooman aiheuttamaa luukatoa todetaan 85 prosentilla potilaista siinä vaiheessa, kun tauti todetaan.

Myelooman aiheuttamia kivuliaita ja laajoja luustopesäkkeitä voidaan hoitaa sädehoidolla. Luustomuutoksia ehkäistään myös bisfosfonaattilääkitykselläLue lisää myelooman tukihoidoista.

Suurentuneen kalsiumpitoisuuden aiheuttamat oireet

Myelooman synnyttämät luustovauriot voivat suurentaa veren kalsiumpitoisuuksia (hyperkalsemia). Sen oireita ovat muun muassa

  • muutokset virtsaamisessa
  • levottomuus ja sekavuus
  • lisääntynyt jano
  • pahoinvointi ja ruokahaluttomuus.

Munuaisten toimintahäiriöt

Myelooma voi vaurioittaa munuaisia ja aiheuttaa munuaisten vajaatoimintaa. Siihen voi puolestaan liittyä turvotusta, väsymystä ja pahoinvointia.

Munuaisongelmat voivat johtua muun muassa veren liiallisesta kalsiumpitoisuudesta tai myeloomasolujen tuottamasta epänormaalista paraproteiinista, joka vahingoittaa munuaisia.

Yli puolella myeloomapotilaista on munuaistoiminnan heikkenemistä jossain vaiheessa sairautta.

Infektioherkkyys

Koska myelooma heikentää normaalia vastustuskykyä, se altistaa tulehduksille. Myeloomaan liittyy usein erityisesti hengitystietulehduksia.

Kuvaa lääkärille oireesi mahdollisimman tarkasti. Älä vähättele oireitasi tai oleta niiden olevan merkityksettömiä.