Myelooman hoito

Myelooman hoito puree sairauteen ja sen oireisiin. Kun multippeli myelooma on todettu ja luokiteltu, lääkäri keskustelee kanssasi eri hoitovaihtoehdoista. Hoidon tavoitteena on tuhota myeloomasoluja ja hillitä kasvainten kasvua, vähentää myelooman oireita, parantaa elämänlaatua ja pidentää elinaikaa. Multippeli myelooma on krooninen sairaus, joten sitä ei voi parantaa pysyvästi.

Myelooma ei edellytä hoitoa niin kauan, kun se pysyy oireettomana ja rauhallisena. Myelooman oireettoman alkuvaiheen aikana potilaan tilaa seurataan säännöllisesti poliklinikkakäynneillä.

Liian varhain aloitetut hoidot aiheuttavat turhia haittavaikutuksia, eikä niillä ole merkitystä elinajalle. Hoidon aloittaminen tulee ajankohtaiseksi, kun potilaalla on selviä oireita tai löydöksiä, esimerkiksi luustomuutoksia tai munuaisten vajaatoimintaa.

Jokaiselle myeloomaa sairastavalle hoito suunnitellaan yksilöllisesti.

Hoitoon vaikuttavat potilaan

  • ikä, kokonaisterveys ja muut sairaudet
  • laboratoriotutkimusten ja muiden tutkimusten tulokset
  • oireet
  • mahdollinen aikaisempi myeloomahoito.

Hoidossa voidaan huomioida myös hoidettavan myelooman tarkka geneettinen alatyyppi.

Kirjoita etukäteen ylös kysymyksiä, joita haluat lääkäriltäsi tiedustella, ja tee myös vastaanotolla muistiinpanoja.

Voit ottaa vastaanotolle myös jonkun läheisesi mukaan – henkiseksi tueksi ja ylimääräiseksi korvapariksi hoitoasi koskevien asioiden kuulemiseen ja muistamiseen.

Myelooman hoitoon käytetään useita lääkkeitä ja niiden yhdistelmiä

Hoitosuunnitelmaan sisältyy myös tukihoitoja sairauden ja hoitojen aiheuttamien oireiden ja haittojen hoitoon. Myeloomaa hoidetaan usein usean lääkkeen/lääkemuodon yhdistelmällä.

Sairauden hoitovalikoimaan sisältyy muun muassa

  • myeloomaan spesifisesti tehoavia lääkkeitä
  • solunsalpaajia
  • kantasolujen siirtoja (intensiivihoidot)
  • kortisonihoitoa, joka yleensä yhdistetään muihin hoitoihin.

Lisäksi paikallisilla sädehoidoilla voidaan hoitaa kivuliaita myeloomapesäkkeitä.

C-ANPROM/FI/NINL/0002/12/2020