Behandling av sjukdomen och dess symtom

När multipelt myelom har diagnostiserats och klassificerats, diskuterar läkaren olika behandlingsalternativ med dig. Behandlingens syfte är att förstöra myelomceller och bromsa tumörtillväxten, lindra myelomsymtomen, förbättra livskvaliteten och öka livslängden. Multipelt myelom är en kronisk sjukdom, så den kan inte botar permanent.

Myelom kräver inte behandling så länge sjukdomen är symtomfri. Under myelomets symtomfria inledande stadium uppföljs patientens tillstånd regelbundet under poliklinikbesök. 

Behandlingar som inleds alltför tidigt orsakar onödiga biverkningar och påvärkar inte livsländen. Inledning av behandling blir aktuellt när patienten har tydliga symtom eller fynd, såsom skelettförändringar eller njursvikt.

Behandlinen planeras individuellt för varje myelompatient. Behandlingen påverkas av patientens

  • Ålder, allmäntillstånd och övriga sjukdomar
  • Resultat av laboratorieundersökningar och övriga undersökningar
  • Symtom
  • Eventuella tidigare myelombehandling.

Vid val av behandling beaktas också myelomets exacta genetiska undertyp.

Anteckna frågor du vill ställa din läkare innan du ska iväg på nästa besök. Gör också anteckningar då du är hos läkaren.

Du kan också be någon närstående följa med dig till mottagningen – både som mentalt stöd och extra par öron som kan hjälpa dig höra och minnas allt väsentligt gällande din vård.

Flera läkemedel och kombinationer av dem används vid behandling av myelom

I behandlingsplanen ingår också stödbehandlingar för lindring av symtom och biverkningar som sjukdomen och dess behandlingar orsakar.

Den egentliga sjukdomen behandlas med en kombination av flera läkemedel/läkemedelsformer.

Behandlingsalternativen för sjukdomen omfattar bl.a.

  • målinriktade myelomläkemedel
  • cytostatikabehandling
  • stamcellstransplantationer(intensivbehandlingar)
  • kortisonbehandling som ofta kombineras med andra behandlingar.

Dessutom kann smärtsamma skelettmetastaser behandlas med lokal strålbehandling.

C-ANPROM/FI/NINL/0013/3/2022