Cytostatika och stamcellsbehandlingar

Cytostatika i kombination med stamcellsbehandling eller separat

Cytostatika (kemoterapi) är en behandlingsform som använts redan i årtionden, och som fortfarande är en effektiv behandling vid multipelt myelom, särskilt hos äldre patienter. Cytostatika kombineras i allmänhet med kortison. En effektiverad behandling med cytostatika kan också innefatta stamcellstransplantation.

Cytostatika är läkemedel som förhindrar celldelningen, vilket tar kål på cancerceller. Cytostatika kan ges intravenöst (direkt i blodcirkulationen) eller som tabletter via munnen.

En behandling med cytostatika, d.v.s. kemoterapi, planeras på basen av patientens individuella behov och med hänsyn till hur pass utbredd cancern är. Även behandlingens längd varierar individuellt. Vanligen ges behandlingskurer med 3–4 veckors mellanrum.

Cytostatika transporteras med blodet till alla delar av kroppen, och kommer då även att döda friska celler. Många biverkningar riktas mot vävnad som förnyas snabbt, såsom hår, benmärg och slemhinnor. Typiska biverkningar av cytostatika är illamående, håravfall, slemhinneskador i munnen och infektioner.

De flesta biverkningar kan förebyggas och behandlas effektivt. I allmänhet bibehåller patienten en god funktionsförmåga under behandlingsperioden.

Cytostatika:

  • Förstör cancerceller
  • Förstärker operationens eller strålbehandlingens resultat
  • Förminskar metastaser
  • Lindrar symtom

Högdosbehandling med cytostatika och stamcellstransplantation

Myelompatienter som är i god kondition och yngre än 70–75 år kan ges en mer effektiv cytostatikabehandling med höga doser, som dessutom understöds av stamcellstransplantation med patientens egna stamceller.

Höga doser av cytostatika skadar benmärgen, vilket kan leda till en livshotande minskning av blodcellsproduktionen.

Detta problem kan åtgärdas med hjälp av stamceller som tas till vara av patienten innan behandlingen sätts in. Då patientens egna stamceller returneras till patienten (autolog transplantation), kan benmärgsfunktionen fortsätta som normalt efter den tuffa behandlingen.

De olika skedena i en autolog transplantation

Allogen stamcellstransplantation är möjlig för yngre patienter

Stamcellstransplantationer med donerade celler (allogen transplantation där någon annan person donerat cellerna) används i kombination med cytostatika endast till tillräckligt unga patienter i god kondition som har högriskmyelom.

C-ANPROM/FI/NINL/0013/3/2022