Behandling mot sjukdomen och dess symtom

När multipelt myelom har diagnostiserats och klassificerats, diskuterar läkaren olika behandlingsalternativ med dig. Syftet med behandlingen är att förstöra myelomceller och bromsa tumörtillväxten, lindra myelomsymtomen, förbättra livskvaliteten och öka livslängden. Multipelt myelom är en kronisk sjukdom, så den kan inte botas permanent.


Myelom kräver inte behandling så länge som sjukdomen är symtomfri. Under myelomets
symtomfria inledande stadium uppföljs patientens tillstånd regelbundet under poliklinikbesök.

Behandlingar som inleds alltför tidigt orsakar onödiga biverkningar och har ingen betydelse för
livslängden. Inledning av behandling blir aktuellt när patienten har tydliga symtom eller fynd,
såsom skelettförändringar eller njursvikt.

Behandlingen planeras individuellt för varje myelompatient. Behandlingen påverkas av patientens

  • ålder, allmäntillstånd och övriga sjukdomar
  • resultaten av laboratorieundersökningar och övriga undersökningar
  • symtom
  • eventuell tidigare myelombehandling.

Vid val av behandling beaktas också myelomets exakta genetiska undertyp.

Flera läkemedel och kombinationer av dem används vid behandling av myelom

I behandlingsplanen ingår också stödbehandlingar för lindring av symtom och biverkningar som
sjukdomen och dess behandlingar orsakar.

Den egentliga sjukdomen behandlas med en kombination av flera läkemedel/läkemedelsformer.

Behandlingsalternativen för sjukdomen omfattar bl.a.

Dessutom kan smärtsamma skelettmetastaser behandlas med lokal strålbehandling.

Skriv på förhand ner frågor som du vill ställa till din läkare och gör anteckningar på mottagningen. Du kan också ta med någon närstående till mottagningen – som mentalt stöd och ett extra par öron för att höra och minnas allt som gäller din behandling.