Cytostatika med eller utan stamcellsbehandling

Cytostatikabehandling (kemoterapi) har använts redan i flera årtionden och är fortfarande en god och effektiv behandling av multipelt myelom särskilt hos äldre patienter. Cytostatikabehandling kombineras ofta med kortisonbehandling. Vid effektiviserad cytostatikabehandling genomförs också en stamcellstransplantation.

Cytostatika hindrar celldelning, vilket leder till cancercelldöd. Cytostatikabehandling kan ges i en ven (intravenöst) men också via munnen i tablettform. Cytostatika används ofta tillsammans med kortison.

Cytostatikabehandling ges på individuella grunder och enligt cancerns spridningsgrad. Också
behandlingens längd varierar individuellt. Normalt ges behandlingskurer med 3–4 veckors
mellanrum.

Cytostatika

  • förstör cancertumörer
  • förstärker resultaten av operativ behandling eller strålbehandling
  • minskar metastasernas storlek
  • lindrar symtomen.

Cytostatika transporteras till alla delar av kroppen via blodcirkulationen och förstör även friska
celler. Många biverkningar riktar sig mot vävnader som förnyar sig, såsom håret, benmärgen och
slemhinnorna. Typiska biverkningar av cytostatikabehandling är illamående, håravfall och
slemhinneskador i munnen.

De flesta biverkningarna kan förebyggas och behandlas effektivt, och vanligen hålls
funktionsförmågan god under behandlingscykeln.

Högdoscytostatikabehandling och stamcellstransplantation

Myelompatienter under 65–70 år i gott skick kan behandlas med en effektivare
högdoscytostatikabehandling som stöds med en stamcellstransplantation.

Höga cytostatikadoser skadar benmärgen. Detta kan leda till livsfarlig kollaps av produktionen av
röda blodkroppar.

Problemet kan lösas med stamceller som tagits från patienten före behandlingen. När patientens
egna stamceller återbördas (autolog transplantation), kan benmärgen fortsätta fungera normalt efter
den tuffa behandlingen.
Högdoscytostatikabehandling och stamcellstransplantation

Allogen stamcellstransplantation möjlig för yngre

Stamceller från en donator (allogen transplantation) används vid cytostatikabehandling endast hos
patienter som är tillräckligt unga, i tillräckligt gott skick och har myelom med särskilt hög risk.