Stödbehandlingar lindrar symtom och biverkningar

I tillägg till den egentliga cancerbehandlingen och ofta samtidigt med den får myelompatienter också så kallade stödbehandlingar. De lindrar symtomen och biverkningarna som cancern och cancerbehandlingarna orsakar. Framgångsrik stödbehandling förbättrar patientens livskvalitet betydligt.

Stödbehandlingarna skräddarsys för varje patient och den individuella situationen. Förutom
läkemedelsbehandling kan de omfatta också t.ex. kostförändringar och psykosocialt stöd.

Myelompatienter får ofta t.ex. följande stödbehandlingar:

 • Bisfosfonatbehandling (BP) förebygger uppkomsten av benbrott och skelettförändringar som orsakas av myelomet. Dessutom förebygger och minskar det hög kalciumhalt i blodet (hyperkalcemi). En sällsynt biverkning av bifosfonatbehandling är osteonekros i käken (lokal förstörelse av käkbenet). Därför kan läkaren före inledningen av behandlingen ordinera en tandläkarkontroll och nödvändiga tandingrepp.
 • Myelom förknippas med en risk för en blodpropp i en ven. Denna risk ökas ytterligare av t.ex. infektion, övervikt, läkemedelsbehandling, njursvikt och hög ålder. För att minska risken kan myelombehandlingen kombineras med ett blodförtunnande medel, t.ex. lågmolekylärt heparin (LMWH).
 • Skelettsmärta som beror på myelomet behandlas med starka värkmediciner. För
  smärtlindring finns många olika läkemedel som tas via munnen eller som injektioner
  beroende på hur kraftig smärtan är.
 • Vid behov kan skelettsmärtor behandlas med strålbehandling.
 • Myelom eller dess behandling kan orsaka smärtsam neuropati. Detta kan behandlas med depressionsmediciner eller andra läkemedel som lindrar neuropatisymtom.
 • Infektioner kan behandlas eller förebyggas med antibiotika.
 • Anemi kan åtgärdas med transfusioner av röda blodkroppar. Vid symtomatisk anemi används erytropoietin, ett tillväxthormon som stimulerar produktionen av röda blodkroppar. Minskning av mängden blodplättar ökar blödningsbenägenheten. Denna risk kan minskas med transfusion av blodplättar.

Också läkemedelsbehandling som förebygger förstoppning och behandling av symtom på torr mun
är viktigt vid behandling av myelom.

Tillräckligt vätskeintag är mycket viktigt för personer med myelom. Försök dricka 2–3 liter vätska varje dag.