Jag – en nära anhörig

En närstående har diagnosticerats med en allvarlig sjukdom. Detta innebär en kris också för dig.

Sjukdomen kan medföra förändringar som du inte kunnat vänta dig. Din närstående kan förändras, och det förhållande ni tidigare haft är kanske inte längre detsamma. Kom ihåg att det krävs tid att anpassa sig till den nya situationen för både dig och den som insjuknat. Du har också rätt att sörja det ni förlorat. Ge dig tid att behandla dina egna känslor.

Hur kan jag stödja den som insjuknat?

Ditt inre svämmar säkert över av frågor: Hur ska vi gå vidare? Kommer min närstående att bli frisk? Hur kan jag bäst vara till hjälp och stöd? Vad kan man säga till någon som fått en allvarlig diagnos? Hur kan man tala med hen? När någon närstående insjuknat allvarligt känner många att de reagerar och tänker på fel sätt och att de inte vet hur de ska bete sig tillsammans med den insjuknade. Det krävs också ofta litet tid innan den som fått diagnosen är redo att acceptera informationen om sin allvarliga sjukdom.

Som närstående kan du bäst vara till stöd genom att finnas där och vara redo att lyssna. Det är bättre att uppmuntra den sjuka att tala om svåra saker än att försöka få hen att glömma den allvarliga situationen.

Hur kan jag vara till stöd?

 1. Håll dig i närheten, finns där.
  Lyssna och erbjud stöd. Om du inte bor på samma adress kan du ringa och besöka din närstående ofta så att du får en uppfattning om hur hen egentligen mår.
 2. Vidrör och var närvarande.
  Ord behövs inte alltid. Det viktigaste utöver mental närvaro är fysisk närhet.
 3. Fråga vad din närstående skulle önska av dig och vad hen absolut inte vill. Då behöver du inte fundera över vad du ska säga, vad ni kan tala om eller vad du kan göra för att vara till hjälp.
 4. Hjälp din närmaste med praktiska ärenden och med att få den hjälp och det stöd hen behöver i sin vardag. Om du är den insjuknades partner, kan du se till att de praktiska uppgifterna i hemmet löper och att vardagen för familjens eventuella barn fortsätter så normalt som möjligt.
 5. Ta hand om dig själv.
  Be om hjälp, särskilt om du är den insjuknades partner. Om du tar hand om allt själv, förbrukar du din egen kraft och kapacitet och har inte längre ork att stödja din partner. Var inte rädd för att be vänner och familjemedlemmar om hjälp med att stödja den som insjuknat.

Bra att veta gällande sjukdomens behandling:

 • Hjälp din närstående att utveckla egna rutiner för sin vård så det blir lättare att komma ihåg att ta alla läkemedel som behövs.
 • Du kanske lägger märke till humörsvängningar hos din närstående. Kom ihåg att inte ta det personligt. Uppmuntra i stället din närstående att ta upp detta med sin läkare, ifall sinnesstämningen förändras mycket eller om humörsvängningarna stör det allmänna välmåendet i betydande grad.
 • Uppmana din närmaste att tala med sin läkare om du observerar att biverkningarna av de olika behandlingarna besvärar hen väldigt mycket. Läkaren kan kanske justera doserna så att läget underlättas.
 • Det är lättare att leva med en sjukdom då man har korrekt information. Utöver sjukvårdspersonalen kan också cancerföreningarna och patientorganisationerna stå till tjänst med sakkunnig hjälp.

C-ANPROM/FI/NINL/0009/2/2022