Att orka som partner

Då den egna livskamraten blir sjuk väcker det många olika känslor. Strax efter diagnosen kan tvivel och skepsis ta överhanden, för att senare övergå i desperation och depression. Du kan också vara arg på din egen partner för att hen blev sjuk. Det var ju inte så här det skulle gå! Alla känslor är normala och det finns ingen orsak att skämmas för dem. Även om du skulle känna dig frustrerad, ska du försöka acceptera dina känslor och ha medkänsla även med dig själv.

Din partners beteende kan också förändras efter diagnosen och hens känslor kan svalla från den ena ytterligheten till den andra. I ett ögonblick kan hen närma sig dig, för att i följande ögonblick stänga dig ute eller vara rasande. Då är det bra att minnas att din partner är mitt uppe i en mycket stor kris. Beteendet är därför inte alltid nödvändigtvis rationellt, och känsloexplosionerna har inget att göra med dig.

Det är också lätt hänt att du börjar sköta om din partner alldeles för mycket. Passa dig dock för att obemärkt övergå till att bli din partners personliga sjukskötare. Ett sådant beteende förvränger ert förhållande som par och kan dessutom leda till att du blir utmattad. Trots sorg och oro ska du ändå kunna fortsätta med ditt eget liv också. Ingen blir hjälpt av att du tappar bort dig själv och blir deprimerad. Träffa dina vänner och gör sådant du njuter av. Du har rätt att skratta och njuta trots att din partner är sjuk.

Den ”friska” parten i ett parförhållande förväntas vara tålmodig och ha förstående för den andras situation. Dessutom krävs kärleksbevis och stöd. Det allra bästa stöd du kan ge är att övertyga din partner om att hen fortfarande är samma person, lika attraktiv, viktig och älskad som förut.

Kamratstöd för närstående

Det finns också många olika stödformer för närstående. Man kan få hemhjälp och krisstöd; det finns möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter eller att lyssna på andras erfarenheter. Det är ingen skam att söka hjälp och stöd och att ta emot det.

Cancerorganisationerna erbjuder också olika stödfunktioner och anpassningskurser för par och familjer. Cancerpatienterna i Finland rf har ett nationellt patientnätverk för personer med myelom. Avsikten är att erbjuda myelompatienter och deras närmaste den information och det stöd de behöver, samt att stå till tjänst med kamratstöd.

C-ANPROM/FI/NINL/0009/2/2022