Behov av stöd

Psykiskt välmående

Det är normalt att uppleva hela skalan av olika känslor då man är sjuk. Ge dig själv tillstånd att känna som du gör. Du kan få stöd av yrkespersonal, som t.ex. en psykiatrisk sjukskötare.

Socialt välmående

 Håll fast vid de relationer som du trivs med och som ger dig styrka

Kamratstöd

Kamratstöd finns att få via cancerorganisationerna. Att tala om sin sjukdom med någon annan som varit med om samma sak kan ofta kännas lättare och hjälpa till att lära sig hantera den egna situationen.

Fysiskt välmående

Observera även ditt fysiska välmående särskilt genom att se till en lagom mängd vardagsmotion i enlighet med din egen ork och kraft. En fysioterapeut kan hjälpa dig om din sjukdom så kräver.

Ekonomisk balans

Behandlingarna och läkemedelskostnaderna inverkar på din ekonomiska situation. Det kräver eget initiativ att komma igång och ansöka om olika förmåner, men det finns hjälp och mer information att få exempelvis via:

  • sjukhusets socialarbetare
  • FPA
  • cancerorganisationernas telefonrådgivning gällande sociala förmåner
  • försäkringsbolag
  • arbetshälsovård/egen närmaste chef på jobbet

Järjestöjen sosiaaliturva opas ( poistetaanko? )

Det hjälper att tala om saken – kamratstöd och de närmaste  ger hjälp och kraft att orka

Att få en cancerdiagnos är bland det tyngsta man kan uppleva rent mentalt, men det lönar sig aldrig att bli ensam med sin cancer. Det hjälper, och ger kraft att orka, då man talar om sjukdomen och sina känslor med sina nära och kära och med andra som upplevt cancer.

Det är normalt att känna förtvivlan, sorg, ilska och rädsla då man fått en cancerdiagnos. Alla reagerar på sitt eget sätt. Det första steget på vägen är att ge sig själv tid att anpassa sig och att tillåta sig att känna precis som man gör.
I det långa loppet blir det dock tungt att hantera sjukdomen helt på egen hand. Det lönar sig att inte isolera sig från omvärlden, utan att i stället dela med sig av sina tankar och erfarenheter och tala med andra. Ta emot den hjälp som erbjuds och omvärdera din egen roll och vad du värdesätter i din vardag och ditt arbetsliv.

En allvarlig sjukdom väcker automatiskt starka känslor. Därför är det ofta svårt att tala om cancer – t.o.m. med sin egen partner eller någon nära vän.

Var öppen och ärlig och berätta om din cancer och dina känslor för de närmaste. Säg också klart och tydligt till om du behöver hjälp med något eller stöd och uppmuntran. Då kommer dina närmaste att förstå dig bättre och att veta hur de allra bäst kan vara till hjälp och stöd för dig.

Kamratstöd av andra som upplevt cancer

Den som själv upplevt cancer förstår en annan cancersjuk allra bäst. I kamratstödsgrupper, eller tillsammans med en egen stödperson, känns det ofta lätt och tryggt att dela med sig av sina känslor och utmaningar. Kamratstödet kan också vara en väg till att finna lösningar till hur man kan leva med sin sjukdom. Andra personer som upplevt cancer kan komma med praktiska tips och lösningar som kan vara svåra att finna någon annanstans. Det är också lätt att fråga andra cancerpatienter om deras erfarenheter av olika behandlingar, av smärtlindring, och om tips på vad man ska informera eller fråga sjukvårdspersonalen om. Kamratstödet minskar också ofta känslor av depression och ångest, och det är möjligt att få kamratstöd t.o.m. hemifrån – via olika nätforum där cancerpatienter möts och diskuterar allt mellan himmel och jord som rör sjukdomen.

Det är ändå bra att minnas att varje berättelse och patient är unik och individuell. Man kan alltså inte dra några direkta slutsatser gällande sin egen sjukdom på basen av någon annans erfarenhet.

C-ANPROM/FI/NINL/0010/2/2022