Egenvård

Det allra viktigaste inom egenvården är att fästa uppmärksamhet vid kost och motion. Följ de avisningar som vårdpersonalen ger dig gällande din medicinering och meddela ditt vårdteam om förändringar i ditt hälsotillstånd – också om förändringarna skulle kännas bagatellartade.

En mångsidig kost och motion hjälper dig att orka

En god kost och lagom mängd motion upprätthåller en god allmänkondition och håller sinnesstämningen uppe medan cancerbehandlingarna pågår. Då du tar hand om dig själv har du mer kraft att klara av de behandlingar som planerats och de biverkningar som dessa kan innebära.

Behandlingen av myelom kan tära på både den fysiska och psykiska orken. För att du bättre ska klara av behandlingarna, är det viktigt att du sover tillräckligt och ser till att äta och ta hand om din fysiska kondition. Försök leva ett så normalt liv som möjligt trots din sjukdom.

Många patienter med myelom upplever trötthet, ångest och depression. Då kan också helt vanliga dagliga rutiner kännas övermäktiga. Alla patienter upplever dessa känslor på sitt eget vis. Ibland kan små vardagliga ting, såsom att göra något man verkligen tycker om, hjälpa en att må bättre. Man kan också inverka på sin egen inställning till livet.

Lyssna på din kropp och på hur du känner dig. Reservera tid för vilopauser i vardagen. Om du upplever kraftig trötthet eller utmattning ska du tala öppet om detta med din läkare eller övrig sjukvårdspersonal. Det är viktigt att du också tar hand om din mentala hälsa då behandlingarna pågår. Tala om din ork och kraft både med ditt vårdteam och dina närmaste.

En god kost ger energi till återhämtning

Ett tillräckligt energiintag är viktigt då cancerbehandlingarna pågår. Du behöver mer energi, proteiner och näringsämnen än vanligt för att vävnaderna ska kunna förnyas och du och din kropp ska ha energi till återhämtning. Då du äter tillräckligt och satsar på en mångsidig kost, kommer detta att få dig att må bättre under behandlingarna.

Myelom inverkar på kost och ätande på många sätt. Vikten kan lätt gå ner om det gör ont att svälja eller äta eller om mat gör en illamående. Cancerbehandlingarna kan också bl.a. förändra smakupplevelserna och orsaka muntorrhet eller smärta i munnen.

Vissa behandlingar, såsom kortison, kan också öka aptiten, och om mängden motion minskar kan vikten öka lättare än vanligt. En viktuppgång på några få kilogram stör inte, men om vikten går upp rejält, kan detta höja blodsockerhalten och göra det svårt att röra på sig. Sträva efter att hålla vikten så stabil som möjligt.

Försök göra dina matstunder till något trevligt och något att se fram emot. Om du besväras av illamående kan följande tips vara till hjälp:

 • Ät många små måltider under dagen med ca 2–3 timmars mellanrum. Stora portioner kan fylla magsäcken för mycket och orsaka illamående.
 • Ät då maten smakar som allra bäst även om detta skulle innebära förändringar i din måltidsrytm.
 • Satsa på salt och flytande föda såsom soppor, välling, gröt eller krämer.
 • Pröva på kalla mellanmål som fruktskivor eller salta uppskärningar i stället för varm mat.
 • Satsa på mat som är milt kryddad, som inte är sur och som inte irriterar mage eller mun.
 • Ät långsamt och tugga noggrant. Ät små mängder åt gången.
 • Vädra din matplats innan du äter. Frisk luft kan få dig att känna dig bättre.

Om du lider av diarré ska du se till att få i dig en riklig mängd vätska. Drick t.ex. utspädd, svag saft eller té. Preparat med mjölksyrebakterier kan också vara till hjälp mot lös mage. Vätska är också viktigt vid förstoppning. Ät dessutom mat med ett rikligt innehåll av fibrer, såsom grönsaker, fullkornsbröd och gröt.

Kostval under pågående cancerbehandling

 • Undvik födoämnen som orsakar en risk för skadliga mögelarter, jästsvampar, bakterier eller virus, såsom listeria, salmonella och noro
 • Undvik färsk frukt och färska grönsaker från utlandet
 • Undvik att äta ouppvärmt rått kött, rå fisk (inklusive kallrökt fisk) och skaldjur
 • Undvik opastöriserade mejeriprodukter, såsom mjuka ostar (om de inte hettats upp)
 • Undvik nötter
 • Satsa på fräscha råvaror
 • Skala all frukt
 • Fäst extra uppmärksamhet vid hygieniska aspekter då du tillreder mat (såsom att tvätta händerna tillräckligt ofta)
 • Vänd dig till ditt vårdteam om det är något särskilt gällande din kost som du undrar över

Alkohol

Din förmåga att tåla alkohol kan vara sämre än vanligt till följd av kemoterapins inverkan på levern.

Du kan ta ett glas vin eller öl då och då, om inte din läkare uttryckligen förbjuder det.

Naturprodukter

Det är inte tillåtet att använda naturprodukter, eftersom det inte finns tillräckligt data gällande nyttan av dessa och av eventuella samverkningar med de läkemedel som används. Naturprodukter kan exempelvis innebära en extra ansträngning för levern eller inverka på blodets koagulering.

Rör på dig enligt din egen ork

I samband med myelom frisätts mer kalcium än vanligt ur benstommen. Benstommen försvagas därför ofta, och risken för benbrott och skelettsmärtor ökar. Regelbunden motion stärker stöd- och rörelseapparaten, höjer självförtroendet och hjälper dig orka med sjukdomens behandling. 

En lagom mängd motion

 • bromsar förlusten av muskel- och benvävnad samt förstärker muskulatur och stödapparat
 • ökar funktionsförmågan genom att förbättra balans och rörelsesäkerhet
 • förbättrar andnings- och cirkulationsorganens funktionsförmåga och den fysiska orken i vardagen och under behandlingsperioderna.

Motion är också av stor betydelse för sinnesstämningen. Att röra på sig kan hjälpa till att dra uppmärksamheten från obehagliga tankegångar och kan också ge socialt stöd om man sysslar med motion tillsammans med någon annan. Motion kan höja livskvaliteten genom att minska den ångest och trötthet som är förknippade med myelom och med behandlingen av denna sjukdom.

Motionera enligt din egen ork. Myelom i sig, och de cancerbehandlingar sjukdomen kräver, utgör en påfrestning för kroppen. Undvik därför att överanstränga dig. Lämpliga motionsformer kan exempelvis vara lugna promenader, simning eller lättare muskelövningar.

Annat att observera i egenvården

 • Feber
  Kom ihåg att du måste uppsöka sjukhus om du får feber på mer än 38 °C. Ta inget febernedsättande läkemedel.
 • Massage
  Kraftig massage kan orsaka skador. Tala med vårdpersonalen om du överväger att uppsöka massör.
 • Bastubad
  Sjukdomen utgör inget hinder för bastubad, men ta det försiktigt så att badandet känns bra.
 • Sömn
  Tillräcklig sömn är av central betydelse för att du ska orka och klara av behandlingarna. Tala med ditt vårdteam om du upplever sömnproblem. Det kortison som används vid behandlingen av myelom kan inverka på insomningen, sovandet och sömnkvaliteten.

Mer information

Patientguider

På föreningen Cancerpatienter i Finlands hemsidor finns ett mångsidigt urval av patientguider att ladda ner eller beställa hem. En del av dessa innehåller information om cancerbehandling och om stöd på en allmän nivå. En del patientguider är specifika för vissa sjukdomar, såsom patientguiden för Multipelt myelom och myelooma sanakirja (finns endast på finska).

C-ANPROM/FI/NINL/0010/2/2022