Samtal hjälper – kamratstöd och stöd från närstående ger krafter

Att insjukna i cancer är en av de tuffaste erfarenheterna en kan gå igenom i livet. Bli inte ensam med sjukdomen. Det hjälper och ger mentala krafter att tala om sjukdomen och berätta om sina känslor för närstående och andra som haft cancer.

Efter en cancerdiagnos är det normalt att känna tvivel, sorg, ilska och rädsla – var och en upplever situationen på olika sätt. Det första steget är att ge sig själv tid att anpassa sig till situationen och låta sig själv känna just de känslor en känner.

I längden är det dock tufft att hantera sjukdomen ensam. Det lönar sig inte att isolera sig utan dela sina tankar och erfarenheter med andra. Ta emot hjälp som andra erbjuder och ompröva din roll och dina prioriteringar hemma och på jobbet.

Insjuknande i en allvarlig sjukdom väcker alltid starka känslor. Därför är det ofta svårt att tala om cancern – även med sin partner eller en nära vän.

Det lönar sig att tala öppet och ärligt med närstående om cancern och sina känslor. Berätta vad du önskar få hjälp med eller hurdan uppmuntran du behöver. Då kan dina närstående lättare förstå dig och veta hur de bäst kan stödja dig.

Kamratstöd

Ingen förstår personer som insjuknat i cancer bättre är andra som gått igenom samma kamp. I kamratstödgrupper eller tillsammans med en kamratstödperson är det lätt och tryggt att tala om känslor och utmaningar som sjukdomen för med sig. Kamratstöd hjälper dig hitta sätt att leva med sjukdomen.

Andra som haft cancer kan också ge tips om praktiska lösningar som kan vara svåra att få på annat sätt. I en kamratstödgrupp är det lätt att fråga om andras erfarenheter av behandlingar, smärtkontroll eller frågor som det lönar sig att diskutera med hälso- och sjukvårdspersonal. Kamratstöd minskar också ofta cancerpatienters depression och ångest.

Du kan också få kamratstöd hemma – genom diskussionsgrupper på webben där cancer diskuteras ur många olika synvinklar.

Cancerorganisationerna och deras medlemsföreningar har ett omfattande nätverk av stödpersoner och kamratstödgrupper.