Multipelt myelom orsakar varierande symtom

Myelomsymtomen varierar individuellt hos olika patienter. I början kan myelomet vara symtomfritt. Ibland kan myelom konstateras av en slump när blodprover tas av någon annan anledning.

Multipelt myelom orsakar varierande symtom

Multipelt myelom kan ibland vara svårt att upptäcka på basis av symtom. Symtomen kan vara
mycket diffusa eller likna symtom på andra sjukdomar. En del symtom kan också bero på
myelomkomplikationer (tilläggssjukdomar).

Ibland kan myelom framskrida lugnt och utan symtom under en lång tid. Ibland kan
skelettförändringarna vara snabba och orsaka t.o.m. rörelsesvårigheter.

Nedan beskrivs de vanligaste symtomen på multipelt myelom.

Anemi och utmattning

Ett allmänt symtom på myelom och ett vanligt symtom i diagnosskedet är anemi och utmattning
som det orsakar. Anemi kan också orsaka hjärtklappning, nedsatt prestationsförmåga och andnöd.

Anemi beror på lågt antal röda blodkroppar som kroppen behöver för att transportera syre. Vid
myelom stör elakartade plasmaceller utvecklingen av normala röda blodkroppar i benmärgen, vilket
ofta leder till anemi. Minskat antal röda blodkroppar konstateras hos cirka 60 procent av patienterna
i diagnosskedet.

De flesta myelompatienterna upplever utmattning i något skede. Det beror ofta på anemi, men andra
orsaker kan vara njursvikt eller förhöjd kalciumhalt i blodet. Då kan patienten uppleva extrem
trötthet och utmattning som pågår länge och inte lindras av sömn eller vila.

Myelombehandlingen lindrar ofta symtomen. Anemi och utmattning som den orsakar kan behandlas
med kosttillskott, läkemedel och blodtransfusioner. Utmattning kan också lindras av hälsosam kost,
regelbunden lätt motion och tillräcklig sömn.

Skelettvärk och -besvär

Vanliga symtom på myelom är ryggvärk och skelettvärk någonstans i kroppen. Multipelt myelom
kan sprida sig från benmärgen till skelettet och orsaka förändringar, skador och metastaser t.ex. i
ryggkotorna, revbenen, skallen, bäckenet och extremiteternas ben.

Myelomceller som växer i benmärgen orsakar ofta lokala skelettskador eller benskörhet
(osteoporos). Därmed kan myelom öka risken för benbrott även till följd av mindre skador. Någon
grad av benskörhet orsakat av myelom konstateras hos cirka 85 procent av patienterna i
diagnosskedet.

Smärtsamma och omfattande skelettmetastaser orsakade av myelom kan behandlas med
strålbehandling. Skelettförändringar kan också förebyggas med bisfosfonatbehandling.

Läs mer om stödbehandling av myelom.

Symtom orsakade av förhöjd kalciumhalt

Skelettskador orsakade av myelom kan öka kalciumhalten i blodet (hyperkalcemi). Symtom är
bland annat:

  • urineringsförändringar
  • rastlöshet och förvirring
  • ökad törst
  • illamående och aptitlöshet.

Störningar i njurfunktionen

Myelom kan skada njurarna och orsaka njursvikt. Detta kan i sin tur leda till svullnad, trötthet
och illamående.

Njurbesvär kan bero bland annat på alltför hög kalciumhalt i blodet eller på myelomorsakad
produktion av ett onormalt protein som skadar njurarna.

Över hälften av alla myelompatienter har nedsatt njurfunktion i något skede av sjukdomen.

Infektionskänslighet

Myelom försämrar den normala motståndskraften, vilket leder till infektionskänslighet. Myelom
orsakar ofta särskilt luftvägsinfektioner.

Beskriv dina symtom för läkaren så noga som möjligt. Förringa inte dina symtom och tro inte att de är obetydliga.

Multipelt myelom kan ibland vara svårt att upptäcka på basis av symtom. Symtomen kan vara
mycket diffusa eller likna symtom på andra sjukdomar. En del symtom kan också bero på
myelomkomplikationer (tilläggssjukdomar).

Ibland kan myelom framskrida lugnt och utan symtom under en lång tid. Ibland kan
skelettförändringarna vara snabba och orsaka t.o.m. rörelsesvårigheter.

Nedan beskrivs de vanligaste symtomen på multipelt myelom.

Anemi och utmattning

Ett allmänt symtom på myelom och ett vanligt symtom i diagnosskedet är anemi och utmattning
som det orsakar. Anemi kan också orsaka hjärtklappning, nedsatt prestationsförmåga och andnöd.

Anemi beror på lågt antal röda blodkroppar som kroppen behöver för att transportera syre. Vid
myelom stör elakartade plasmaceller utvecklingen av normala röda blodkroppar i benmärgen, vilket
ofta leder till anemi. Minskat antal röda blodkroppar konstateras hos cirka 60 procent av patienterna
i diagnosskedet.

De flesta myelompatienterna upplever utmattning i något skede. Det beror ofta på anemi, men andra
orsaker kan vara njursvikt eller förhöjd kalciumhalt i blodet. Då kan patienten uppleva extrem
trötthet och utmattning som pågår länge och inte lindras av sömn eller vila.

Myelombehandlingen lindrar ofta symtomen. Anemi och utmattning som den orsakar kan behandlas
med kosttillskott, läkemedel och blodtransfusioner. Utmattning kan också lindras av hälsosam kost,
regelbunden lätt motion och tillräcklig sömn.

Skelettvärk och -besvär

Vanliga symtom på myelom är ryggvärk och skelettvärk någonstans i kroppen. Multipelt myelom
kan sprida sig från benmärgen till skelettet och orsaka förändringar, skador och metastaser t.ex. i
ryggkotorna, revbenen, skallen, bäckenet och extremiteternas ben.

Myelomceller som växer i benmärgen orsakar ofta lokala skelettskador eller benskörhet
(osteoporos). Därmed kan myelom öka risken för benbrott även till följd av mindre skador. Någon
grad av benskörhet orsakat av myelom konstateras hos cirka 85 procent av patienterna i
diagnosskedet.

Smärtsamma och omfattande skelettmetastaser orsakade av myelom kan behandlas med
strålbehandling. Skelettförändringar kan också förebyggas med bisfosfonatbehandling.

Läs mer om stödbehandling av myelom.

Symtom orsakade av förhöjd kalciumhalt

Skelettskador orsakade av myelom kan öka kalciumhalten i blodet (hyperkalcemi). Symtom är
bland annat:

  • urineringsförändringar
  • rastlöshet och förvirring
  • ökad törst
  • illamående och aptitlöshet.

Störningar i njurfunktionen

Myelom kan skada njurarna och orsaka njursvikt. Detta kan i sin tur leda till svullnad, trötthet
och illamående.

Njurbesvär kan bero bland annat på alltför hög kalciumhalt i blodet eller på myelomorsakad
produktion av ett onormalt protein som skadar njurarna.

Över hälften av alla myelompatienter har nedsatt njurfunktion i något skede av sjukdomen.

Infektionskänslighet

Myelom försämrar den normala motståndskraften, vilket leder till infektionskänslighet. Myelom
orsakar ofta särskilt luftvägsinfektioner.

Beskriv dina symtom för läkaren så noga som möjligt. Förringa inte dina symtom och tro inte att de är obetydliga.