Information om myelom

Varför uppkommer myelom?

Orsaken till uppkomsten av myelom är okänd, och sjukdomen anses inte vara ärftlig. För närvarande känner man inte till några särskilt tydliga riskfaktorer. Risken att insjukna i myelom är av någon orsak dubbelt så stor hos svarthyade personer i jämförelse mot vithyade; och exponering för exempelvis strålning, asbest, bensen och pesticider kan öka risken att insjukna. Myelom föregås så gott som alltid av ett tillstånd som kallas MGUS (monoklonal gammapati), vilket är ett tillstånd där ett avvikande äggviteämne, paraprotein, kan konstateras i blod eller urin. MGUS är ett asymtomatiskt förstadium till cancer, vilket under årens lopp kan utvecklas till egentligt myelom. Risken för att MGUS utvecklas till myelom ligger på endast cirka 1 % per år. Orsaken till att MGUS utvecklas till myelom är ännu inte känd.

Hur uppkommer och utvecklas myelom?

Plasmacellerna är specialiserade vita blodkroppar vars uppgift är att tillverka antikroppar då kroppen behöver försvara sig mot bakterier eller virus. Plasmacellerna spelar därför en viktig roll i försvarssystemet. Vid myelom förändras de normala plasmacellerna via en flerstegsprocess så att de blir elakartade. De elakartade plasmacellerna producerar en onormal typ av antikroppar, så kallat paraprotein (M-komponent), som saknar förmåga att motverka infektioner.

Myelom börjar utvecklas då elakartade plasmaceller förökas på ett okontrollerat vis:

  1. Då myelomcellerna förökas tar de upp utrymme i benmärgen och tränger undan frisk, normal benmärgsvävnad.
  2. Därefter kommer benmärgens normala funktioner och blodbildningen att bli störd. Mängden röda blodkroppar minskar, vilket leder till anemi, medan bristen på vita blodkroppar ökar risken för infektioner.
  3. Även om sjuka plasmaceller särskilt förekommer i benmärgen, kommer dessa sjuka celler ofta också åt att sprida sig och orsaka tumörhärdar även annanstans i skelettet och kroppen. Dessa tumörhärdar kallas för plasmacytom. Sjukdomens namn, multipelt myelom, har uppkommit just på grund av att cancerhärdar vanligen förekommer på flera olika ställen.

Är myelom ärftligt?

Många som insjuknat undrar över om multipelt myelom är ärftligt och kan nedärvas till följande generation. De egna genetiska faktorerna kan eventuellt inverka på uppkomsten av myelomet, men multipelt myelom är inte någon ärftlig sjukdom. Det finns alltså ingen risk för att sjukdomen skulle gå i arv till de egna barnen eller barnbarnen.

Källor

C-ANPROM/FI/NINL/0014/3/2022